УЛИАСТАЙ СУМЫН ХҮН АМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2015-09-29

УЛИАСТАЙ СУМЫН ХҮН АМЫН ТАНИЛЦУУЛГА /2016 ОН/

 

Д/Д

 

Баг

 

Хүн амын тоо

 

Өрхийн тоо

Түр оршин  суугчид/бусад, аймаг,сумдаас/

Өрх

Хүн ам

1

Жинст баг

3386

1028

230

806

2

Жаргалант баг

2969

919

302

1071

3

Чигэстэй баг

2613

800

213

765

4

Богдын гол баг

3127

917

147

454

5

Товцог баг

2188

669

135

356

6

Өлзийт баг

1473

459

70

245

 

Улиастай сум

15756

4792

1097

3697

 

                                          СУМЫН ХҮН АМ /НАСНЫ АНГИЛЛААР/

Д/д

Насны ангилал

Тоо

1

0-5 насны хүүхэд

1819

2

6-10 насны хүүхэд

1645

3

11-17 насны хүүхэд

1648

4

18-25 насны залуучууд

2092

5

25-35 насны залуучууд

2761

5

Хөдөлмөрийн насны иргэд /18-аас 55 нас хүртэл эмэгтэй, 60 насхүртэл эрэгтэй/

9164

6

Тэтгэврийн насны ахмадууд

1408