2017 оны 2 сарын 21 ны өдөр "Монгол гоёл Монгол соёл" наадамыг зохион байгууллаа.

2017-02-21