Хүүхдийн шинэ хоолны амталгаа болон сургалт Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран зохион явууллаа.

2017-03-28