эрхэм зорилго

2017-02-17

Аймгийнхаа хөгжил дэвшилд манлайлагч нь байж мэдлэг чадварт суурилсан нутгийн захиргааны мэргэшсэн байгууллага болох алсын хараатайгаар, иргэдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрийн үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй, шударга , үр нөлөөтэй хүргэх явдлыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна.